Opinia CALM privind acțiunea oficiului Cancelariei de Stat de a anula Decizia CMC în domeniul stabilirii tarifelor în transport municipal: autonomia locală și descentralizarea sunt principii constituționale fundamentale și trebuie respectate!

În contextul disputei dintre Primăria municipiului Chișinău și Cancelaria de Stat, ca urmare a aprobării Metodologiei calculării și reglementării tarifelor și costurilor pentru serviciile de transport de călători, decizie pusă în sarcina primarului general, în calitate de autoritate publică locală executivă și atacată în instanță de către Cancelaria de Stat, CALM constată că activitatea tuturor APL, inclusiv a autorităților mun. Chișinău este garantată prin prisma autonomiei locale și descentralizării serviciilor publice (descentralizării administrative) ca principii constituționale și internaționale (Constituția R.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.