Aurescu: Asistăm la o creştere a antisemitismului şi negaţionismului; avem obligaţia de a lupta împotriva acestor manifestări

Portivit Agerpres:

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi, că în contextul pandemiei de COVID-19 are loc o creştere a manifestărilor discriminatorii, mai ales în mediul on-line, şi a subliniat că este nevoie de instrumente concrete de combatere a acestora.

“În contextul pandemiei de COVID-19, constat cu tristeţe şi revoltă că asistăm la o creştere a antisemitismului şi negaţionismului, a manifestărilor discriminatorii, mai ales în mediul on-line. Nu putem asista pasivi la acest fenomen. Avem o obligaţie faţă de victimele Holocaustului, faţă de istoria şi, mai ales, de viitorul nostru, faţă de tinerele generaţii, de a lupta împotriva acestor manifestări. Este nevoie de instrumente concrete pentru a ne apăra societatea, valorile, modul de viaţă în faţa acestor ameninţări”, a declarat Aurescu, la evenimentul dedicat comemorării a 80 de ani de la Pogromul de la Bucureşti, organizat de Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, în sistem videoconferinţă.

În acest context, el a anunţat, în calitate de preşedinte al Comitetului interministerial pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură, că Guvernul este în etapa finală a aprobării primei Strategii Naţionale pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură şi a Planului de acţiune pentru implementarea acestei Strategii.

“Prin aceste documente vom avea un set de instrumente concrete şi măsurabile, care ne vor ajuta să culegem date mai exacte despre aceste fenomene, să îmbunătăţim pregătirea forţelor de ordine şi a magistraţilor în acest domeniu, să dezvoltăm noi programe şcolare şi specializări universitare care să-i ajute pe tineri să recunoască şi să preîntâmpine aceste comportamente periculoase, să ajutăm instituţiile culturale din România să se alăture luptei cu aceste ameninţări şi să construim programe educaţionale şi culturale care să încurajeze toleranţa, atitudinea civică şi apărarea valorilor democratice ale societăţilor noastre”, a precizat Aurescu.

El a mulţumit Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, B'nai B'rith şi Centrului pentru Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului pentru sprijinul acordat în elaborarea acestei Strategii.

De asemenea, ministrul de Externe a amintit că, pe plan internaţional, MAE a contribuit constant la adoptarea, publicarea şi promovarea unor documente deosebit de importante în acest domeniu, cum ar fi: Recomandările Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului pentru predarea şi educaţia despre Holocaust, în decembrie 2019, Declaraţia Consiliului Uniunii Europe privind combaterea antisemitismului, în decembrie 2020, Ghidul Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaus …

Integral pe www.agerpres.ro:
Aurescu: Asistăm la o creştere a antisemitismului şi negaţionismului; avem obligaţia de a lupta împotriva acestor manifestări

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.